Blisko Dzieciątka w Matemblewie
15 stycznia 2014
Kolęda jak w rodzinie
15 stycznia 2014

Szukam Panie Twojego Oblicza… (VI)

Najświętsze Oblicze Jezusa,
natchnienie czyniących miłosierdzie…

Jezu poniżony otwórz moje oczy na ludzi poniżanych. Jezu skrwawiony otwórz moje oczy na ludzi poranionych. Jezu, którego usta zamknęły się w przejmującym bólu, otwórz moje oczy na tych, którzy cierpią. Otwórz moje oczy, porusz serce i daj odwagę do nich podejść… Podejść, by zanieść Twoją Miłość.

s. Agnieszka CSS

“Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi,
Mąż boleści, oswojony z cierpieniem.”
(Iz 53,3)