28 listopada 2013
biblia

Przyjdzie jak złodziej

I Niedziela Adwentu A „A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili […]
4 kwietnia 2014

Huta Ducha Świętego

13 kwietnia 2014
biblia

Męka Jezusa…

Niedziela Palmowa Wtedy jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: “Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam”. A oni […]
6 stycznia 2015

Zapraszamy do Ustki!

28 listopada 2015
biblia

Czuwajcie i módlcie się…

I Niedziela Adwentu Jezus powiedział do swoich uczniów: Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego […]
27 listopada 2016
biblia

Czuwajcie…

I Niedziela Adwentu Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli […]
2 grudnia 2017
biblia

Uważajcie i czuwajcie

1 Niedziela Adwentu, B Jezus powiedział do swoich uczniów: «Uważajcie i czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z […]