7 lutego 2016
biblia

…słuchać słowa Bożego…

V niedziela zwykła Zdarzyło się raz, gdy tłum cisnął się do Niego, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret – zobaczył dwie łodzie, […]