Dzieci dla dzieci
6 stycznia 2015
Żywa szopka
7 stycznia 2015

Tajemniczy goście na kolędowaniu

Pacanów. Zachęcane przez Naszą Matkę do wracania do korzeni Naszego Zakonu i kultywowania w Nim pięknych tradycji, które na przestrzeni wieków zachowane były w Zakonie Ducha Świętego,

dnia 3 stycznia we wspólnocie pacanowskiej przeżywałyśmy doniosłe spotkanie z Nowonarodzonym Jezusem podczas kolędowania.Każda siostra oddając cześć Dzieciątku Jezus narodzonemu w Betlejem przygotowała kolędę. Nie zabrakło tradycyjnych kolęd takich jak „Wśród nocnej ciszy” – wykonanej przez s. Serafinę , czy kolęda „Bóg się rodzi” , którą „anielskim” głosem wykonała nasza seniorka
s. Celestyna. Wśród kolęd pojawiły się zapomniane już kolędy a raczej pastorałki , które wykonały s. Krzysztofa i duet , który stworzyły s. Andrzeja i s. Waleria. Na lubelską nutę została wykonana kolęda „Mizerna cicha” przez s. Brygidę, która od niedawna przebywa w naszej wspólnocie.

Na naszym kolędowaniu nie zabrakło TAJEMICZYCH GOŚCI. Z kolędą na ustachi w sercu zawitały do nas Siostra Wikaria Mariana Krzysiek w roli „ZOŚKI” oraz siostry juniorystki przebywające w naszym pacanowskim domu na dniach skupienia. S. Elżbieta ze wspólnoty w Chmielniku wystąpiła w roli „KRYŚKI”, S. Terezjana z Buska Zdroju wcieliła się w postać „MARYŚKI” i nasza s. Paulina to „WIEŚKA”. Siostra Wikaria „ZOŚKA” wraz z siostrami juniorystkami „wymiotły stare kurze” z roku poprzedniego i ze śpiewem tradycyjnego „ Za kolędę dziękujemy, zdrowia, szczęścia winszujemy na ten Nowy Rok” opuściły naszą wspólnotę.

A Dzieciątko Jezus zdawało się uśmiechać do każdej z nas i swoją rączką nam pobłogosławiło.