gwid1
Wielka uczta
1 kwietnia 2011
biblia
PANNY MĄDRE I GŁUPIE – 06.11.2011
5 listopada 2011

Tego jeszcze nie było

konkurs1

Pisarówka.Napisała: s. Virginia Parchoniuk.

Mieszkańcy Ukrainy przeżywali pierwszy w historii wolnej ojczyzny ogólnokrajowy konkurs zorganizowany przez Kościół Rzymsko-Katolicki.

Dotyczył on  życia i działalności bł. Jana Pawła II. Organizatorem konkursu, który odbył sie w dniach 30.09-2.10.2011w Zariczanach pod  Żytomierzem był dyrektor Katolickiego Centrum Medialnego w Kijowie –  ks. Paweł Wyszkowski. S. Virginia przygotowała trzech uczestników z Pisarówki i razem z nimi udała się do Zariczan. Zawdonicy  –  Maria, Alona i Dima kilkakrotnie przeczytali wszystkie przemówienia Ojca św. Jana Pawła II podczas jego pielgrzymki na Ukrainę. Znali także bardzo dobrze książkę „Wtorki lubił najbardziej”. Włożony trud został nagrodzony niemałym sukcesem:  Alona zajęła trzecie miejsce, Dima -piąte a Maria- szóste. Nagrodą dla Alony jest wyjazd do Polski śladami dzieciństwa i młodości Karola Wojtyły.  Finaliści otrzymali płyty z filmami dotyczącymi błogosławionego Papieża.