Misyjne Święto dzieci
7 stycznia 2017
Kolędowanie grupy Czcicieli Ducha Świętego
9 stycznia 2017

Ten jest …

biblia

XXX Niedziela Zwykła

Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał, wystawiając Go na próbę: Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy. Mt 22,34-40

  • Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Będziesz miłował… – to sedno tych dwóch przykazań. Pan pyta dziś nas o miłość. Jak Go kochamy? Jak kochamy siebie a jak drugiego człowieka. Jaka jest ta nasza miłość? Co powiesz Panu?

s. Agnieszka CSS