Wszystko w Nim i z Nim
6 maja 2018
Witaj Krzyżu Święty
6 maja 2018

Tolle! Lege!

Pacanów. Nadesłała: s. Stefania Maksymów.

Wraz z Siostrą Olgą uczestniczyłam w kursie ewangelizacyjnym pt.: „Uczniowie z Emaus”, który odbywał się w Kielcach w dniach 25-27 lutego.

Jest to jeden z podstawowych kursów biblijnych, który pomaga rozpoznać Oblicze Jezusa ukryte w Piśmie świętym. Jak mówi św. Paweł : „Żywe bowiem jest Słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.” (Hbr 4,12) Była to dla nas prawdziwa „droga do Emaus”. Nasze serca „zapałały”, gdy On mówił do nas i Pisma nam wyjaśniał. Chcemy podzielić się zachętą, która pod wpływem tego spotkania w nas się zrodziła :

„Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest Słowo Boże.” (Ef 6,17)

Czym Pismo św. może być dla Ciebie? Można się tego dowiedzieć w Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła w Kielcach. Modlitwa, studium Słowa i praktyka stanowią linie przewodnie Centrum, które udziela kursów nie tylko dla katechetów i liderów wspólnot w Polsce.

Poznawałyśmy album fotograficzny Biblii oraz skutki jego działania w życiu chrześcijanina. Wygrałam też konkurs na najładniejszą Biblię, zaś siostra Olga będąc w synagodze wcieliła się w postać proroka Izajasza.

W kursie oprócz Polaków z różnych stron kraju brali udział również goście z Francji – Tulonu.

Siostro, Bracie, wyobraź sobie, że Twoja Biblia zaczyna mówić. Co ona Ci powie? Pismo św. to najlepszy i najpiękniejszy modlitewnik na każdą sytuację życie. Czy tego doświadczasz? Tolle, lege! Weź i czytaj!

Kurs ewangelizacyjny, o którym mowa wyżej może być pomocny w przybliżeniu Pisma św. dla ludzi młodych, mam tu na myśli kandydatów do bierzmowania, dla wspólnot parafialnych i dla duchowego wzrostu w wierze.

Opracowała: s.Stefania Maksymów