Czy wiesz, że…?
27 lutego 2014
Święto Patronalne Domu Ojca Gwidona
1 marca 2014

Twoje zmartwienia mają WSZECHMOCNEGO BOGA!

biblia

8 Niedziela Zwykła A

Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, małej wiary?

Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boże i o Jego Sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy. Mt 6, 24 – 34)

Sugestie do Modlitwy Słowem Bożym:

  • Nikt nie może dwom panom służyć – miłość Pana jest miłością „zazdrosną”, ale nie z próżności i egoizmu, lecz z Jego miłosnej troski o ciebie. Bowiem ktokolwiek lub cokolwiek, co staje się dla ciebie ważniejsze od Niego, wcześniej czy później weźmie cię w niewolę i cię zniszczy. W tej modlitwie stań przed Panem w szczerości ze wszystkim, co jest twoją materialną lub duchową „mamoną”. Proś o łaskę wolności serca i doświadczenie, że On sam za wszystkich i za wszystko wystarcza…
  • Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro – to znaczy pracuj tak, jakby wszystko od Ciebie zależało i ufaj Bogu tak, jakby od Niego wszystko zależało (zasada św. Ignacego Loyoli). Stań przed Panem z troskami, w których zamartwiasz się tak, jakby tylko od ciebie wszystko zależało… Nie mów Mu, że masz wielkie zmartwienia, ale przed NIM mów twoim zmartwieniom, że mają WSZECHMOCNEGO BOGA!…

s. Maria CSS