Św. Jan Paweł II w życiu i w sercach młodych
29 października 2016
Zamyślenia różańcowe
29 października 2016

Tydzień Misyjny

Mija kolejny Tydzień Misyjny, w szczególnym roku – Roku Miłosierdzia. Siostry misjonarki z naszego Zgromadzenia od wielu lat posługują wśród chorych, potrzebujących opieki i pomocy dzieci i ubogich mieszkańców w Afryce, w Burundi. Idea podjęcia przez Siostry Kanoniczki Ducha Świętego pracy na misjach zrodziła się w roku 1975, jako votum za obchodzony wówczas jubileusz 800-lecia istnienia zakonu.

Pierwsze misjonarki wyjechały na Czarny Ląd w 1981 roku. I choć nie było łatwo ze względu na trud codziennego życia w afrykańskich warunkach, niestabilność polityczną, krwawą wojnę domową pomiędzy plemionami Hutu i Tutsi, nasze siostry trwały i służyły tak jednym jak i drugim. W tym właśnie przejawia się miłosierna miłość: podnosić, wydobywać dobro spod nawarstwień zła, które kryje się w człowieku i w świecie (por. J.P. II „Dives in misericordia”). Dzisiaj wśród trudu i trosk misyjnych przeżywamy rozwój duchackiego dzieła na misjach. Dwie afrykańskie siostry juniorystki: s. Marie Ange i s. Marie Odette ponowiły swoje śluby. Trzy postulantki rozpoczęły nowicjat i otrzymały imiona: s. Odille, s. Marie Fabiola i s. Sylvane. Natomiast siostry nowicjuszki: s Anuarita, s. Consolatte i s. Eveline złożyły swoje pierwsze śluby. Siedem kolejnych dziewcząt rozpoczęło kandydaturę . Będzie to dla nich czas poznania Zgromadzenia i głębszego rozeznania swego powołania.

Rośnie liczba pracowników na niwie Pana. Prosimy o modlitwę za wszystkich misjonarzy, polecamy nasze siostry misjonarki i te najmłodsze afrykańskie siostry, które z otwartością serca odpowiedziały na łaskę powołania.

s. Celina CSS