biblia
PANNY MĄDRE I GŁUPIE – 06.11.2011
5 listopada 2011
Prowadzona przez Ducha, cz.1
17 listopada 2011

Tysiące talentów…

biblia

XXXIII Niedziela zwykła A
Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:
„Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał.
Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi.
Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: »Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem«”.

Mt 25,14-15.19-20

Sugestie do modlitwy niedzielnym Słowem Bożym:

  • Przyjrzyj się darom, które Pan złożył w twojej osobowości, zdolnościch, relacjach, historii twojego życia… i szczerze podziękuj za nie Bogu, swemu Stwórcy.
  • W obecności Pana odpowiedz sobie na pytanie, komu służysz swymi talentami – Bogu i bliźnim?… a może tylko sobie samemu?
  • Zaproś Pana do wszystkich swoich kompleksów i proś, aby otworzył ci oczy na Jego hojne dary, które złożył w tobie a których nie dostrzegasz…