Na zakończenie Roku Życia Konsekrowanego
2 lutego 2016
biblia
…słuchać słowa Bożego…
7 lutego 2016

Uroczyste zakończenie w diecezji kieleckiej

Nasze siostry ze wspólnot pracujących na terenie diecezji kieleckiej:  z Pacanowa, Buska-Zdroju, Chmielnika i Proszowic, uczestniczyły w uroczystościach kończących Rok Życia Konsekrowanego, które rozpoczęły się 31 stycznia 2016

w Bazylice Katedralnej w Kielcach.

Mszę św. wraz z bp. Piotrowskim koncelebrowali m.in.: bp Marian Florczyk, ks. prałat Tomasz Rusiecki – wikariusz biskup ds. Instytutów Życia Konsekrowanego, przedstawiciele Kurii Diecezjalnej, Wyższego Seminarium Duchownego, męskich zgromadzeń zakonnych oraz inni księża. W zakończeniu Roku Życia Konsekrowanego licznie wzięły udział siostry zakonne i reprezentanci instytutów świeckich z diecezji kieleckiej, a także alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach oraz osoby świeckie.

W homilii Pasterz Kościoła kieleckiego mówił, że misja Jezusa posłanego przez Ojca wypływa z miłości, jednak pycha i brak wiary sprawiają, że wiele osób nie jest w stanie jej rozpoznać i przyjąć Jego orędzia. „Jezus z żalem przyjął znamienne słowa: Żaden prorok nie jest mile widziany w swoje ojczyźnie. Niestety te słowa Jezusa są wciąż aktualne, kiedy współczesny świat nie rozpoznaje czym jest habit zakonny; kiedy nie rozumie czym jest konsekracja i wybór drogi rad ewangelicznych; kiedy nie rozumie co oznacza krzyż zawieszony na piersi kapłana czy osoby zakonnej”.

2 lutego 2016 r. reprezentantki sióstr w z wyżej wymienionych naszych wspólnot oraz innych zgromadzeń zakonnych, uczestniczyły w spotkaniu kończącym Rok Życia Konsekrowanego, zorganizowanym przez Księży Sercanów w ich Domu Nowicjatu w Stopnicy. Rozpoczęło się ono wspólnymi Nieszporami, a następnie zgromadziliśmy się przy wspólnym stole i na śpiewie kolęd w refektarzu Księży. Bracia Nowicjusze przygotowali zabawę pt. „Consecriada”, która polegała na tym, że zostaliśmy podzieleni na cztery grupy i odpowiadaliśmy na pytania z różnych dziedzin m.in. „Stary Testament:, „Nowy Testament”, „Życie konsekrowane”…, turniej wygrała grupa, która zdobyła największą liczbę punktów.

„Osoby konsekrowane – jak mówi papież Franciszek – są powołane przede wszystkim do bycia ludźmi spotkania. Powołanie bowiem nie pochodzi z naszych planów wypracowanych przy biurku, lecz z łaski Pana, który do nas dociera poprzez spotkanie, zmieniające życie. Ten, kto naprawdę spotyka Jezusa, nie może pozostać taki sam. On jest nowością, która odnawia wszystko. Ten, kto żyje tym spotkaniem, staje się świadkiem i umożliwia to spotkanie innym. Staje się ponadto krzewicielem kultury spotkania, unikając autoreferencyjności, sprawiającej, że pozostajemy zamknięci w sobie”.

s. Aleksandra CSS