Zaślubiona na zawsze Jezusowi
24 sierpnia 2013
Bóg mnie szukał – s. Oktawia CSS
28 sierpnia 2013

Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi…

biblia

XXI Niedziela Zwykła

Jezus, nauczając, szedł przez miasta i wsie i odbywał swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś Go zapytał: «Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?» On rzekł do nich: «Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: “Panie, otwórz nam”; lecz On wam odpowie: “Nie wiem, skąd jesteście”. Wtedy zaczniecie mówić: “Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś”. Lecz On rzecze: “Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości”. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi». Łk 13, 22 – 30

Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli. Przez ciasne drzwi nie można wejść z ogromnym bagażem. Trzeba go przed tymi drzwiami zostawić. Trzeba wejść ubogim. Czy rzeczywistość za ciasnymi drzwiami jest dla mnie na tyle pociągająca, upragniona, aby zostawić to wszystko, co zbieram w ciągu swojego życia – to moje „bogactwo”? Warto dziś otworzyć ten bagaż przed Chrystusem i przyjrzeć się, co on w sobie kryje…. I czy rzeczywiście jest to tak cenne? Czy przewyższa swoją wartością radość Nieba?

Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą i na ulicach naszych nauczałeś. Gdzie dziś ucztuję z Jezusem, gdzie Go słucham? Dla mnie to obraz Eucharystii. To w czasie Mszy św. jestem z Jezusem przy jednym stole, bo tam właśnie słucham Jego nauki, Jego Słowa. A mimo to ci, którzy z Chrystusem jedzą, piją, którzy Go słuchają mogą usłyszeć „… nie wiem skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości” Czy w jakimś stopniu te słowa odnoszą się do mnie, do Ciebie? Proś Ducha Świętego, aby pomógł Ci stanąć w prawdzie, aby pokazał Ci to, co może sprawić, że będziesz nie rozpoznany przez Chrystusa.

s. Agnieszka CSS