biblia
Proście…, szukajcie …, kołaczcie…
26 lipca 2013
biblia
Przyszedłem ogień rzucić na ziemię…
18 sierpnia 2013

Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości

biblia

XVII Niedziela Zwykła

Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem». Lecz On mu odpowiedział: «Człowieku, któż Mię ustanowił sędzią albo rozjemcą nad wami?» Powiedział też do nich: «Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia». I opowiedział im przypowieść: «Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał sam w sobie: „Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów”. I rzekł: „Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże i moje dobra. I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj”. Lecz Bóg rzekł do niego: „Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?” Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem».
Łk 12, 13-21

  • Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości… wszelkiej… Stając przed Panem przyjrzyj się jak to jest u Ciebie. Chciwość nie tylko dotyczy dóbr materialnych. Chciwość to nieustanne pragnienie więcej i więcej… Czego tak pragniesz? Władzy, pieniędzy, uznania, pochwał, uwagi innych, znajomych. Czy potrafię zadowolić się okruchami ze Stołu Pana (jak kobieta z Mt 15, 21-28).
  • Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie, komu więc przypadnie to, coś przygotował? Gdy stajesz przed Bogiem – stajesz jako bogacz czy człowiek ubogi? Dlaczego?
  • Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem. Proś Pana o mądrość w korzystaniu z dóbr materialnych, o wolność w przeżywaniu spraw duchowych, o postawę autentycznego ubóstwa duchowego, by całym Twym bogactwem był Bóg. Czy stać cię na szaleństwo ewangelicznego ubóstwa?

s. Agnieszka CSS