Weźmijcie Ducha Świętego
24 maja 2015
Oczekiwanie na Dar
27 maja 2015

Uwielbiając Ducha Świętego


W dniu Zesłania Ducha Świętego, Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego, do którego należymy, obchodzi swoje patronalne święto.

Siostry codziennie oddają cześć Trzeciej Osobie Boskiej. W sposób szczególny jednak dzieje się to przez odmawianie Koronki. Modlitwa ta, ułożona w oparciu
o Słowo Boże, składa się z pięciu tajemnic, a w każdej z nich powtarza się siedem razy wezwanie do Ducha Świętego.

Koronkę ułożył kapucyn z Wielkiej Brytanii – Jan Maria Finigan of King's Lynn, gorliwy apostoł kultu Ducha Świętego. W roku 1900 została ona zaaprobowana przez Stolicę Apostolską, jako modlitwa w intencji odnowy Kościoła i świata.
W Polsce Koronkę propagował ks. Stanisław Okamfer.

Wypowiadając słowa: "Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości", rozważamy tajemnice udziału Boskiego Pocieszyciela w dziele naszego odkupienia. Wzywając zesłania Jego mocy, modlimy się za Kościół i cały świat, prosimy o zesłanie tchnienia Prawdy, która otworzy ludzkie serca na Bożą miłość i dobroć, uświęci je, ożywi w nich wiarę, nadzieję i miłość.

Zapraszam wszystkich odwiedzających naszą stronę, do łączenia się z nami na modlitwie słowami Koronki:
https://kanoniczki.pl/index.php/home/duchowosc/27-duch-modlitwy/130-veni-creator-koronka-ku-czci-ducha-swietego

 

s. Łucja Kramarz CSS