III warsztaty dla młodzieży
30 maja 2019
zeslanie afryka
Zesłanie Ducha Świętego 2019
9 czerwca 2019

VENI SANCTE SPIRITUS

VENI SANCTE SPIRITUS (Przyjdź Duchu Święty) – to wołanie od dwóch tysięcy lat z coraz większym nasileniem rozbrzmiewa w Kościele. Siostry Kanoniczki Ducha Świętego włączają się w ten głos przywoływania Parakleta każdego dnia, ale w sposób szczególny w dniach Nowenny przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Dziewięciodniowa nowenna jest podniosła i wyjątkowo przeżywana w każdej wspólnocie zakonnej i w parafiach, gdzie są obecne siostry duchaczki.

Również wspólnota sióstr pracująca przy rzymskiej parafii Najświętszego Serca Chrystusa Króla trwa na modlitwie wraz z wiernymi tej parafii wołając o Jego ponowne zstąpienie.
s. Rozalia CSS