Wielkanocny baranek
1 czerwca 2018
Jesteśmy świątynią Ducha
2 czerwca 2018

W drodze do beatyfikacji – ekshumacja doczesnych szczątków Czcigodnej Służebnicy Bożej Siostry Emanueli Kalb

W ramach trwającego procesu beatyfikacyjnego naszej Siostry Emanueli, za zgodą Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych, w dniach 5-6 kwietnia 2018 r. odbyła się ekshumacja jej doczesnych szczątków z grobowca zakonnego na cmentarzu Rakowickim w Krakowie i ich przeniesienie do kościoła pw. św. Tomasza Ap. przy ul. Szpitalnej.

Prace ekshumacyjne przeprowadzone zostały przez Członków Komisji, powołanej Dekretem Metropolity Krakowskiego abpa Marka Jędraszewskiego, której przewodniczył Delegat Arcybiskupa Ks. dr Andrzej Scąber, kierownik Referatu Spraw Beatyfikacyjnych w Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

Z naszym krakowskim kościołem, znajdującym się na skrzyżowaniu ulic Szpitalnej i św. Tomasza, Siostra Emanuela była w sposób szczególny związana. Tutaj rozpoczynała życie zakonne; tutaj przez dziesiątki lat modliła się, trwała na adoracji Najświętszego Sakramentu, wypraszając łaski i ofiarując swoje życie za zbawienie dusz; z tego miejsca odeszła do wieczności.

Uwielbiając Boga w Trójcy Świętej Jedynego za heroiczne życie naszej Siostry Emanueli, dzielimy z wszystkimi radość z faktu, że powróciła ona „do siebie” i że ułatwiony został dostęp do jej doczesnych szczątków wszystkim nawiedzającym kościół, pragnącym modlić się o łaski za jej wstawiennictwem.

Przeniesione do kościoła pw. św. Tomasza Ap. doczesne szczątki Czcigodnej Służebnicy Bożej, jeżeli uprosimy cud za jej przyczyną, z chwilą beatyfikacji staną się relikwiami i będą mogły być przedmiotem kultu publicznego w Kościele.

Władysław Rzeszowski, rodzony brat Siostry Emanueli, tak pisał w swoich listach i wspomnieniach: „Otrzymałem wiele łask za przyczyną Siostry Emanueli. Wiem, że ona może bardzo wiele u Boga, szczególnie w sprawach bardzo trudnych i prawie beznadziejnych. Mało – ona chce, by zwracać się do niej o przyczynę. Jestem pewny, że każdy, kto zwróci się do Boga za jej przyczyną, wysłuchany będzie. Kochane Siostry, Emanuela Was bardzo kochała, nie odmówi Wam niczego, co będzie zgodne z wolą Bożą i Waszym dobrem”.

Zwracajmy się zatem z ufnością do naszej Siostry Emanueli, prosząc o jej wstawiennictwo u Boga w codziennych potrzebach i trudnych sprawach. Niech nam towarzyszy jej orędownictwo, by nas skutecznie wspierać w naszej wędrówce ku Niebu.

Czcigodna Służebnico Boża Siostro Emanuelo wstawiaj się za nami.