Z serca dziękujemy
30 maja 2015
Czuwanie dla młodzieży
31 maja 2015

…w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego…

biblia

Niedziela Trójcy Przenajświętszej

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. (Mt 28,16-20)

  • …Niektórzy jednak wątpili… Dzisiaj Niedziela Trójcy Przenajświętszej, co dzieje się w moim, w Twoim sercu? Jakie myśli przechodzą przez moją, Twoją głowę? Jakie wątpliwości mi, Tobie towarzyszą? Czy potrafię przyjąć Bożą Tajemnicę?
  • …Jezus podszedł do nich i przemówił… Jezus właśnie dzisiaj podchodzi do mnie, do Ciebie i mówi… O czym mówi? Pomimo wątpliwości, które były w uczniach posyła ich… dlaczego? Bo On i Jego miłość jest większa od ich wątpliwości… Dlatego mówi:…udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego… oraz Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Uczniowie są tylko ludźmi, ale posyła ich Jezus, który jest z nimi, to On jest ich mocą… to Trójca: Ojciec, Syn i Duch Święty prowadzą uczniów, uczą MIŁOŚCI! Czy wierzysz w Miłość? Jeśli wierzysz w Miłość, wierzysz w Boga. Jeśli wierzysz w Miłość możesz iść i głosić, a Trójca Przenajświętsza będzie Cię prowadzić…

s. Pia CSS