Bliżej egzotycznej przyrody i innych kultur
13 czerwca 2014
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
18 czerwca 2014

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

biblia

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

Jezus powiedział do Nikodema: Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.
J 3, 16-18

  • Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał… Jaka inna jest miłość Boga od miłości ludzkiej. Bóg z miłości daje Tego, którego najbardziej ukochał… Trzeba nam pochylić się dziś nad miłością Boga i prosić, byśmy umieli ją przyjmować i do niej dorastać.
  • Kto wierzy w Niego (Syna), nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. Co znaczy uwierzyć w imię Syna Bożego? W kontekście tego słowa warto zatrzymać się dziś nad słowami, które wypowiadamy ilekroć czynimy znak krzyża: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tak zaczynam dzień i tak go kończę. Tak rozpoczynam modlitwę, pracę, to, co mnie kosztuje… itd., ale co to znaczy dla mnie, dla Ciebie?

s. Agnieszka CSS