Wyjątkowy kurs
2 czerwca 2018
„Duch przychodzi z pomocą naszej słabości”
2 czerwca 2018

W kaplicy buskiej młodzieżowy ruch

Busko Zdrój. Trwają przygotowania do świętowania uroczystości 800-lecia przybycia naszego Zgromadzenia do Polski. Podejmowane są różne inicjatywy i działania w tym zakresie. Jednym z wielu takich działań jest zapoznanie młodzieży katechizowanej przez nasze Zgromadzenie z historią, duchowością i charyzmatem Zakonu.

Młodzież buskiego I Liceum Ogólnokształcącego, w którym uczy s. Tarsycja sukcesywnie odwiedza dom i kaplicę sióstr. Spotkaniu zawsze towarzyszy modlitwa do Ducha Świętego, Jego uwielbienie poprzez odmawianie Koronki ku Jego czci i modlitwa o rozpoznanie drogi życiowej oraz o dar nowych powołań. Najbardziej zastanawia młodych, co znajduje się za drzwiami na których widnieje napis ”Klauzura”. To dobra okazja, by przybliżyć młodym życie zakonne. Prawie wszyscy uczestnicy tych spotkań są po raz pierwszy w domu zakonnym. Stawiają sporo pytań i są to też okazje do wielu zadziwień choćby takich, że siostry mieszkają w normalnych domach, same sobie sprzątają, mają różne obowiązki. Da Duch Święty, który jest i nieustannie działa, że spotkania te okażą się owocne w życiu tej młodzieży.