Odeszła do Pana – s. Emilia Konieczna
12 października 2018
„Promieniowanie Ojcostwa”
22 października 2018

W poszukiwaniu Ducha Świętego

W obecnym dwuletnim programie duszpasterskim (2017-2019) – „Duch, który umacnia miłość” odkrywamy osobę Ducha Świętego, otwieramy się na Jego działanie, dlatego 13 października z grupą młodzieży z Chmielnika braliśmy udział w spotkaniu prowadzonym przez Wspólnotę Sióstr Św. Pawła  w Kielcach.

Tym razem tematem spotkania młodych było hasło „Otrzymacie Jego moc”. Pochylaliśmy się nad Osobą Ducha Świętego, który chce być Przewodnikiem w naszym życiu. On jest Dawcą Wszelkich Darów, ale to od nas zależy – od naszych pragnień – ile otrzymamy. Szczególnie doświadczyliśmy Jego obecności i działania podczas Liturgii Słowa i modlitwy wstawienniczej.

Był to czas na zawarcie nowych przyjaźni, zabawę i wspólną Agapę.

s. Gracjana Pawełczak