Święto Ojca Założyciela
6 lutego 2022
Powołani to znaczy wybrani
29 marca 2022

W Rzymie u o. Gwidona

„Bóg jest miłością. Na początku była Miłość; Iskra, która przez wieki zapalała coraz to nowe płomienie ludzkich serc. Coraz to nowi ludzie nieśli ten ogień, by dać światu światło i ciepło Bożej Miłości. Takim był nasz Założyciel – o. Gwidon, takimi byli przez wieki  bracia i siostry Zakonu Ducha Świętego de Saxia. Dziś uwielbiamy Boga, który jest miłością za naszego Ojca Założyciela, za dzieło które rozpoczął i które trwa, dziękujemy za miłość która nas dotknęła i przeznaczyła na to, byśmy szli i miłość roznosili. Duchu Święty przyjdź, aby nas umocnić na drogach miłości…” (zaczerpnięte z rozważań do Koronki do Ducha Świętego odmawianej w dniu poświęconym o. Gwidonowi).

W tym szczególnym dniu z prawdziwą i wieczną Miłością spotkałyśmy się w kaplicy Szpitala Ducha Świętego czyli tam, gdzie przed wiekami nasz Założyciel codziennie i na nowo dostrzegał Oblicze Chrystusa w ludziach potrzebujących pomocy. Podczas sprawowanej w intencji naszego Zgromadzenia Mszy świętej, celebrujący ją o. Andrzej Tarkowski przypomniał, że Duch który prowadził naszych poprzedników przez wieki, powinien wskazywać drogę również i nam. Pragnąc się wsłuchiwać w to co mówi Duch do Kościoła przyzywałyśmy jego pomocy w Koronce, którą poprowadziła przed Mszą świętą s. przełożona Maria Gracja Bucior. Po zakończeniu Eucharystii, podczas której s. Rozalia, s. Helena i s. Maria Goretti wzięły udział w przygotowaniu oprawy liturgicznej i muzycznej, została odprawiona poświęcona O. Gwidonowi Godzina Święta. Przez Jego wstawiennictwo prosiłyśmy Ducha Świętego by na nowo otwierał oczy naszych serc na potrzeby ubogich, którzy przez wieki byli nazywani przez braci i siostry Zakonu Ducha Świętego de Saxia panami i traktowani  jako prawdziwe skarby Kościoła.

s. Helena CSS