Życie konsekrowane w Loretto
27 maja 2015
Z serca dziękujemy
30 maja 2015

Ważne wydarzenia we wspólnocie

Kraków, Lotnicza. Czas oczekiwania na Zesłanie Ducha Świętego obfitował w wiele ważnych wydarzeń.

W oczekiwaniu na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego siostry Kanoniczki Ducha Świętego odprawiają Nowennę, w tym szczególnym Roku Życia Konsekrowanego, zaprosiłyśmy do wspólnej modlitwy Siostry zamieszkujące na terenie naszej parafii, tzn. Siostry Józefitki i Siostry Jadwiżanki oraz Siostrę Katarzynę Wu z Zakonu Ducha Świętego Pocieszyciela z Chin, a także Braci z duchowo spokrewnionego z nami Towarzystwa Ducha Świętego oraz Ojca spowiednika Sióstr z Lotniczej – Henryka Cisowskiego OFM Cap. Wspólne spotkanie osób konsekrowanych odbyło się w poniedziałek 18 maja. Mszę świętą koncelebrowali o. Henryk OFM Cap wraz z ks. kanonikiem Czesławem Pacem (kapelanem sióstr). Homilię o Duchu Świętem wygłosił
o. Henryk OFM Cap.

Po Mszy świętej, przed wystawionym Najświętszym Sakramentem wspólnie odśpiewaliśmy Nowennę do Ducha Świętego oraz odprawiliśmy nabożeństwo majowe. Następnie było wspólne spotkanie przy stole w naszym klasztornym refektarzu, które zakończyło się Apelem Jasnogórskim. Spotkanie to było nie tylko szerzeniem kultu Ducha Świętego, ale również świadectwem jedności i wzajemnej miłości.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego połączona była ze świętowaniem jubileuszu 40-lecia święceń kapłańskich Księdza Proboszcza naszej parafii Bożego Miłosierdzia – Ks. Prałata Zygmunta Koska. Nasza wspólnota zaprosiła dostojnego Jubilata dzień wcześniej. W homilii, którą wygłosił nam Ks. Prałat podczas Mszy świętej w Wigilię Zesłania Ducha Świętego, zwrócił nam on uwagę na to, że nieraz zapominamy o Duchu Świętym, pomijamy Go w naszych modlitwach. A przecież tak przydatne i wielorakie dary może nam On ofiarować, gdy się do Niego zwrócimy. Do Ducha Świętego uciekamy się nieraz, gdy potrzeba nam Jego światła w różnych trudnych sytuacjach i przed dokonaniem niełatwych wyborów.

„Bóg troszczy się, aby nas uzdolnić do miłowania tak jak On. Czyni to, wylewając swego Ducha Świętego, którego działanie ukazuje się
w siedmiu darach: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej” (papież Franciszek).

s. Aleksandra Skorodzień CSS