Najświętsze Oblicze Jezusa
17 stycznia 2016
W PODARUNKU NA „URODZINY”
21 stycznia 2016

„Wertep” z korzeniami

Pisarówka – Ukraina.
„Ta scenka pokazała nam, gdzie są nasze korzenie” –

takie słowa usłyszały pisarowieckie dzieci po przedstawieniu Jasełek, po ukraińsku zwanych „Wertpem”. Oryginalność tegorocznego „wertepu” była w tym, że oprócz tradycyjnych postaci, do Jezusa przyszły z pokłonem osoby z najstarszej historii tej ziemi: św. Włodzimierz Wielki, św. Księżna Olga, jak też postacie ze współczesności: wieśniaczka z kwiatami, robotnica z nocnej zmiany, uczeń i profesor.
Jasełka przygotowane pod kierunkiem s. Marii dzieci przedstawiły na szkolnej scenie, w kościele parafialnym oraz ze specjalną dedykacją dla księdza Biskupa Radosława Zmitrowicza. Z Jasełkowym repertuarem kolęd wystąpiły na X Festiwalu Kolęd, jaki odbył się 16 stycznia w Sanktuarium Matki Boże Latyczowskiej.