Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
19 maja 2013
biblia
Oto Matka twoja
20 maja 2013

Weźmijcie Ducha Świętego

Pacanów. Napisała: s. Stefania Maksymów.
„Ześlij Twego Świętego Ducha Pocieszyciela do naszych dusz i spraw, byśmy zrozumieli natchnione przez Niego Pismo; i pozwól, bym je odczytał w godziwy sposób, aby zgromadzeni tutaj wierni mieli z tego pożytek”.
Modlitwa starożytna: (Verbum Domini, str. 25)

1. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego zwana potocznie Zielonymi Świątkami, bo w tym czasie wszystko się zieleni. Duch Święty ożywia, stwarza na nowo, daje nowe życie. Inna nazwa to Pięćdziesiątnica opisana w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich. Pięćdziesiąt dni po swoim zmartwychwstaniu Chrystus Pan, zesłał na ziemię swojego Ducha –
Parakleta, czyli Pocieszyciela. Pięćdziesiątnica się nie skończyła, ona wciąż trwa!

2. Pochylmy się dzisiaj nad Słowem z Ewangelii św. Jana (J 20, 19-23). W tej czwartej Ewangelii czterokrotnie ukazana jest zapowiedź Pocieszyciela: 14,26; 14,16; 15,26; i J16,7.

Jezus przychodzi do swoich uczniów, swoich przyjaciół i przynosi im pokój. Jest to pokój Boży, pokój trwały, pokój serca czystego. Ten Chrystusowy pokój jest otrzymywany na każdej Eucharystii. Pójdziemy do swoich domów w pokoju Chrystusa. Pokój to także owoc Ducha Świętego z listu do Galatów (Ga 5,22).

Drugim interesującym darem Zmartwychwstałego Chrystusa jest tchnienie. Jezus tchnął na nich, bo Duch to po hebrajsku znaczy tchnienie. Już w Starym Testamencie „Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą.” (Rdz 1,7)
„Duch tchnie kędy chce…” (J3,8) Bóg daje nam swojego Ducha jak chce i kiedy chce.

Trzecim, pięknym darem Ducha Świętego jest przebaczenie. Jezus prosi nas: <Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuściliście grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.> (J 20,22) To jest klasyczny tekst dla sakramentu pokuty. Mówi on o przekazaniu Apostołom i ich następcom władzy odpuszczania grzechów mocą Ducha Świętego.

Dla mnie osobiście dar przebaczenia jest jednym z najpiękniejszych darów Ducha Świętego. Weźmijcie, weźmijcie… W innym miejscu Ewangelii św. Jana Jezus wołał donośnym głosem: <Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z Jego wnętrza>. (J 7,37) To jest prośba, to jest zachęta, wołanie.

3. Chrystus Pan dał nam Swego Ducha na Krzyżu. Z Jego przebitego Serca wylewa się na nas łaska Ducha. W czasie konania, Jezus oddał Ducha – dla nas, dla mnie i dla Ciebie. <<Wykonało się!>> I skłoniwszy głowę oddał Ducha. (J 19,30) Z wysokości Krzyża Jezus przekazał Ducha Świętego (greckie paredoken). Czy pragniesz na nowo przyjąć ten Dar Ducha? Czy chcesz być człowiekiem żyjącym według Ducha? Duch odnawia oblicze ziemi.

4. JAK przyjąć Ducha Świętego, aby żyć Jego darami? Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać Dar Ducha Świętego? Jak Go przyjąć?

A. Pierwszy warunek to: PRAGNĄĆ. Jeżeli chcesz otrzymać Dar Ducha Świętego, potrzeba, abyś Go pragnął i to bardziej niż pragniesz wody w upalny dzień. Trzeba nam odkryć w sobie tę potrzebę. Czy ja pragnę być człowiekiem dobrym, świętym? Pragnienie może być różne… Ktoś pragnie tyle, ile zmieści się w naparstku, inni pragną tyle co w kieliszku (chodzi mi o pojemność, nie zawartość), a jeszcze inni pragną tyle, co wody w wiadrze. A Duch Święty nie chce nas tylko napełnić. On – Osoba chce nas zatopić w sobie, zanurzyć w miłości Ojca. I zostali napojeni jednym Duchem. „Wszyscy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało.” (1 Kor 12, 13) Chrzest w Duchu Świętym – to greckie słowo oznacza: zanurzenie, zatopienie, także zalewanie. Duch Święty rozlewa Miłość w sercach naszych (por. Rz 5,5) Muszę mieć świadomość, że jestem umiłowanym dzieckiem Boga. Bóg kocha Ciebie dziś! Duch Święty jest tą Bożą Potęgą Miłości (wg. bł. Eleny Guerra) „Wy zaś ochrzczeni będziecie Duchem Świętym.” (Dz 1,5 i Dz 11,16)

W drugim dzisiejszym czytaniu usłyszeliśmy słowa: „Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem.” (1 Kor 12, 13) Pijmy Ducha Świętego z kart Pisma świętego! Pragnij Ducha Świętego, wołaj Go, przyzywaj.

„On przychodzi tam , gdzie jest kochany, gdzie jest zapraszany i gdzie jest oczekiwany.” (Św. Bonawentura, kazanie na IV niedzielę po Wielkanocy)

B. Drugi warunek przyjęcia Ducha Świętego to: OTWORZYĆ SIĘ! Otwórz się na Dar Ducha, na Jego działanie. Potrzeba, abyś otworzył swoje serce i nie był podobny do zamkniętego słoika. Człowiek może mieć dużo wiedzy na temat Boga, może nawet ktoś skończył studia teologiczne, a nie otworzy się na Osobę Ducha Świętego.

C. Kolejny warunek to: PROSIĆ. „Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą.”
(Łk 11,13)

D. I ostatni warunek przyjęcia Ducha Świętego na nowo to świadomość tego, że jest On udzielany ZA DARMO! (por Dz 8,18-20) Właśnie dlatego trzeba, abyś prosił i wiedział, że On jest za darmo.
(Ap 22,17)

Codziennie więc i nieustannie i usilnie prośmy Ducha Świętego: Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twych wiernych i Ogień Twojej Miłości w nich zapal!

Opracowała: s.Stefania Maksymów CSS