biblia
Weźmijcie Ducha Świętego!
23 maja 2015
Uwielbiając Ducha Świętego
24 maja 2015

Weźmijcie Ducha Świętego

Jezus rzekł do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział: WEŹMIJCIE DUCHA ŚWIĘTEGO…” (J 20,21-22)

Ojciec święty Franciszek mówi o Duchu Świętym, jako o „Wielkim Zapomnianym naszej wiary” i nieustannie zachęca do przyzywania Go nie tylko w chwilach podniosłych, ale codziennie.
Duch Święty nieustannie działa w naszym życiu. Obdarza nas swoimi darami. Jest niewyczerpanym źródłem życia Bożego w nas. Od naszego posłuszeństwa Jego natchnieniom zależy, czy rzeczywiście jesteśmy ludźmi duchowymi. Duch Święty uczy patrzeć oczami Chrystusa, zaspokaja pragnienie naszego życia, bo mówi nam, że jesteśmy ukochane przez Bogai że same możemy kochać Jego miłością, miłością miłosierną, przebaczającą. On wlewa w nasze serca życie samego Boga, którego skutkiem jest nowe spojrzenie na innych, jako na braci i siostry w Jezusie.
Duch Święty to Duch Prawdy. Wyrywa nas z koncentracji na naszych ułomnościach i słabościach. Ukazuje wady i grzechy, ale też doprowadza do poznania miłosiernego Ojca. Wyprowadza na pustynię, aby przemawiać do naszych serc i uczyć walki ze złem. Budzi z fałszywego spokoju i sennej egzystencji, aby przypomnieć, że jesteśmy sługami i pielgrzymami.
Nie bójmy się – całkowicie i bez zastrzeżeń, nie zostawiając nic dla siebie – oddać się Duchowi Bożemu. Każdego dnia na nowo, całym sercem i duszą przyzywajmy Go: Veni, Sancte Spiritus! Veni, Sancte Spiritus! Przyjdź, Duchu Święty! Przyjdź i przemień nasze serca. Przyjdź i otwórz nasze oczy i umysły. Przyjdź Duchu pokoju i uczyń nas swoimi narzędziami. Przyjdź Duchu Pocieszycielu, przyjdź Wichrze Święty i wiej nowym tchnieniem w starym Zakonie oddanym Tobie. Przyjdź i działaj, nie przestawaj, nalegaj, porywaj nas, napełniaj, posyłaj, umacniaj, kochaj! Przyjdź! Poddajemy nasze dusze na Twoje działanie. Amen.
( Z Listu Matki generalnej M.Estery Kapitan)

Wszystkim Gościom odwiedzającym naszą stronę życzymy ożywczego tchnienia Ducha Przenajświętszego i obfitych darów Pięćdziesiątnicy!