Oczekiwany i przyzywany
20 czerwca 2014
Jezus jest wśród nas!
20 czerwca 2014

Wieczór zesłania Ducha – czyli Lednica 2014

Nad lednickie jezioro, na spotkanie młodych przyciąga niepowtarzalna, wspaniała atmosfera, radość, entuzjazm…

przyciągnęła także nas – z Ustki: młodzież z gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Sedno sprawy leży jednak o wiele głębiej: to jest wieczór zesłania Ducha! Tutaj doświadczyliśmy jak Duch przychodzi do wspólnoty modlącego się, młodego Kościoła. Przychodzi do człowieka oczekującego i spragnionego, do człowieka otwartego na Jego działanie. To Duch Święty napełnia całą istotę człowieka, czyni nas dojrzałymi dziećmi Bożymi, synami w Synu

W tym roku na polach lednickich spotkaliśmy się po raz osiemnasty, każdy uczestnik otrzymał dowód osobisty, pierścień z napisem „w Tobie mam upodobanie” oraz banknot symbolizyjący złożone w nas talenty. W jaki sposób Duch Święty czyni nas dojrzałymi dziećmi Boga? O tym usłyszeliśmy w homilii Ks. bpa Grzegorza Rysia

Na zakończenie spotkania każdy z nas miał możliwość ponownie dokonać wyboru Jezusa jako Pana swojego życia.

Akt wyboru Chrystusa:

Panie Jezu Chryste!
Ciebie wybieram jako mojego Pana
i za Apostołem Piotrem powtarzam:
Ty jesteś Chrystus,Boga Syn Zbawiciel!
Tobie oddaję moją przeszłość,dzień dzisiejszy i przyszłość
oraz całą moją wieczność.
Ty jesteś moją Prawdą!
Ty jesteś moją Drogą!
Moim Życiem i moją Miłością!
Teraz i na wieki. Amen”

s. Julia