Z życia „Gwidonowego okna”
8 kwietnia 2020
Wielkanoc przy „Gwidonowym oknie”
13 kwietnia 2020

Wielkanoc 2020

Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: Pokój wam! (J 20, 26)

 

Czas pandemii sprawił, że drzwi naszych domów są zamknięte, że w wielu sercach pojawił się lęk i smutek…

Czyż tak samo nie było z Apostołami? Drzwi zamknięte… lęk… obawy…

Jezus przyszedł do nich mimo drzwi zamkniętych, mimo ich lęków…

 

Wszystkim odwiedzającym naszą stronę, Przyjaciołom naszego Zgromadzenia,

życzymy prawdziwego spotkania ze Zmartwychwstałym Panem!

Jeśli tylko zapragnę spotkać się z Jezusem to już otworzę Mu drzwi do mojego serca!

Przyjdzie mimo, że wydaje się iż drzwi są zamknięte… przyjdzie.

 

Niech w sercach zapanuje pokój, który On nam daje!

Niech smutek zamieni się w radość, bo Pan żyje i kocha każdego człowieka!

Niech Zmartwychwstały obdarzy Was swoimi łaskami!

Z darem modlitwy

Siostry Kanoniczki Ducha Świętego

 

Życzenia z misji w Afryce: LIST DO PRZYJACIÓŁ MISJI