CHMIELNICKA DROGA KRZYŻOWA 2021
2 kwietnia 2021
Odeszła do Pana – s. Cezaria Jargas CSS
6 kwietnia 2021

Wielkanoc 2021

„A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu (…)”

Po każdej nocy przychodzi ranek…
Tak jest w życiu każdego człowieka!
I w naszym życiu Jezus staje na brzegu…
staje i chce się z nami spotkać…
Zdarza się, że Go nie poznajemy, ale przychodzi moment,
kiedy już nie mamy wątpliwości że to On!

Życzymy Wam, by te Święta Zmartwychwstania Jezusa były takim rankiem,
kiedy spotkamy Jezusa na brzegu…
kiedy poznamy Go po Słowie i Łamanym Chlebie…

Życzymy pełnego zachwytu okrzyku serca: „To jest Pan!”
Życzymy codzienności, która zawsze tęskni za spotkaniem z Jezusem na brzegu!

Siostry Kanoniczki Ducha Świętego