„Jezus a kobiety”
23 listopada 2019
Św. Mikołaj w Gatara 2019
6 grudnia 2019

Wielkie świętowanie w Proszowicach

Jubileusz.

W Uroczystość Chrystusa Króla 24 listopada br .wspólnota Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego obchodziła 90 rocznicę powstania placówki w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Proszowicach oraz 800 lecie pobytu Zakonu na ziemiach polskich. Świętowanie rozpoczęto Mszą Świętą dziękczynną o godzinie 11.00, której przewodniczył proboszcz parafii ks. kanonik Jan Zwierzchowski wraz z ks. Eugeniuszem Grzywaczem SP – spowiednikiem sióstr. Wśród licznie zebranych wiernych , obecnych było ponad 20 sióstr z Matką Generalną m. Marią Esterą Kapitan oraz siostrami z zarządu. Liturgię ubogacił chór zakonny pod dyrekcją s. Adriany Miś. Na Eucharystii obecne były władze samorządowe Gminy i Miasta Proszowice z Panem Burmistrzem Grzegorzem Cichym. Siostry otrzymały wiele ciepłych słów wdzięczności i uznania za wieloletnią służbę Bogu i ludziom w tym zakątku diecezji kieleckiej. Po obiedzie Siostry udały się także na cmentarz, by pomodlić się nad grobami sióstr i kapłanów.

Podwieczorek z siostrami

W godzinach popołudniowych już od godziny 15.30 w domu zakonnym przy ul. O. Rafała 4 zrobiło się bardzo gwarno i radośnie, bowiem przybyli tu na „Podwieczorek z siostrami” dawni wychowankowie, podopieczni, rodzice z dziećmi, przyjaciele i znajomi. Siostry przygotowały poczęstunek oraz wystawę zdjęciową z dziejów domu, a także krótki filmik multimedialny „Wczoraj i dziś”. W serdecznej, rodzinnej atmosferze oglądano stare fotografie, albumy, wspominano dawne dzieje, wpisywano się do Złotej Księgi, była też możliwość wspólnej i indywidualnej modlitwy w zakonnej kaplicy. Niech Bóg będzie uwielbiony za te wszystkie lata pracy i modlitwy, za dobro dokonywane w głębi serc.

Krótka historia.

Fundacja domu sióstr sięga okresu międzywojennego, kiedy to w roku 1928 Komitet Obywatelski działający na terenie Proszowic  podjął decyzję zaproszenia Sióstr Kanoniczek z pobliskiego Krakowa, aby zajęły się edukacją intelektualną i religijną dzieci i młodzieży. Za datę prawnego założenia domu zakonnego potwierdzonego zgodą ówczesnego Biskupa Ordynariusza przyjmuje się dzień 13 sierpnia 1929 roku.  Głównym celem, dla którego sprowadzono siostry była troska o dzieci. Opiekę nad nimi miały sprawować siostry w tworzonej przez miasto ochronce, miały również prowadzić szkołę zawodową kroju, szycia i gotowania

Od początku pobytu w Proszowicach siostry spotkały się z ogromną życzliwością parafian i księży proboszczów, najpierw ks. Bronisława Odrowąża -Mieszkowskiego a potem ks. Stanisława Bomby. W czasie II wojny światowej siostry w swoim klasztorze otworzyły punkt sanitarny oraz uruchomiły kuchnię dla potrzebujących finansowaną przez Opiekę Społeczną. W naszym budynku działała również bursa dla uczennic Gimnazjum państwowego. Siostry pomagały wysiedleńcom z Warszawy. Po II Wojnie Światowej siostry otworzyły dwuoddziałowe przedszkole „Caritas”. Od 1957 zaczęły uczyć religii najpierw w salkach katechetycznych, a potem w szkołach podstawowych i przedszkolach, natomiast rok później w 1958 rozpoczęły posługę w zakrystii. W historii  domu były też trudne momenty: pożar, który został ugaszony, a także decyzją władz komunistycznych  zajęcie części pomieszczeń budynku Sióstr z przeznaczeniem na Przedszkole Państwowe na kilkanaście lat, jak również chęć odebrania domu siostrom najpierw przez wojska rosyjskie w 1945, potem przez ówczesny rząd w latach 60- tych. Jednak pomimo trudności  siostry odczuwały Bożą opiekę, zawierzały wszystkie trudne sprawy Matce Najświętszej i św. Józefowi, nadal opiekowały się dziećmi,  aż do 1994 roku kiedy to z racji zmniejszającej się liczby dzieci w żłobku zadecydowały go zamknąć.

Oby ten Jubileuszowy Rok był błogosławiony, także w nowe powołania, byśmy mogły podejmować posługę Miłości Miłosiernej tam gdzie posyła nas Duch Święty.

s. Edyta CSS