W miechowskiej Jerozolimie
1 marca 2015
Czas na uporządkowanie planów
2 marca 2015

Wielkopostne rozważania: 2 niedziela

Wielkopostne zamyślenia ze Słowem Bożym: W drugą  niedzielę Wielkiego  Postu, Duch Święty zachęca nas, byśmy weszli na Górę Przemienienia,

W I niedzielę Wielkiego Postu Słowo Boże prowadziło nas na pustynię. Tam zastanawialiśmy się nad tym jak i czym wypełnić wielkopostny czas, aby Bóg znowu mógł być pierwszy w naszym życiu. Dziś razem z Abrahamem, Panem Jezusem i Jego trzema uczniami idziemy w góry. One mają nam przybliżać prawdę o Bogu, któremu ufamy i o tym, na ile Mu ufamy. Z gór będziemy spoglądać na tę drogę życia, która już za nami. Uzmysłowimy sobie na jakie góry już wychodziliśmy. Może były to góry Moria dokąd Bóg polecił iść Abrahamowi ze swym upragnionym synem Izaakiem, aby go złożyć w ofierze. Zastanówmy się i spróbujmy powrócić do tych najtrudniejszych momentów w naszym życiu, które już poza nami, a które wbrew wszystkiemu…umocniły w wierze, przybliżyły do Boga. Czasem do tamtych chwil trudno wracać. Może jednak już nadszedł moment, aby za nie podziękować Bogu i uwielbić Go. Dla Abrahama i dla nas były to próby wiary, aby zaufać samemu Bogu. Wielu z nas może dziś razem z psalmistą powiedzieć z głębi serca: „ Nawet wtedy ufałem gdy mówiłem: Jestem w wielkim ucisku.” Po przebytych cierpieniach jakże bliskie są słowa Św. Pawła: „Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam.”

Z kolei przyglądnijmy się też tak zwanym Taborom naszego życia, czyli chwilom pięknym, radosnym, pełnych łaski i nadziei. Czyż nie było takich chwil? Nie wolno ich zapomnieć. One pomogły przetrwać te trudne momenty. Przypominały, że po burzy przychodzi słońce. Pan Jezus zaprowadził wybranych apostołów samych, osobno na górę wysoką. Nas też na takie góry wyprowadzał. Kiedy to było i gdzie? Przypomnijmy sobie nasze słowa, które szeptaliśmy w dziękczynieniu: „ Panie dobrze nam tu być.” Tam przemieniał się wobec nas.

Nie wiemy jakie jeszcze góry przed nami. Niech jednak towarzyszy nam głęboka prawda o sensie naszego życia wyrażona refrenem psalmu: „ W krainie życia będę widział Boga”. Ta kraina życia dla ludzi wierzących jest już tu na ziemi. A nade wszystko pełni ufności, pamiętajmy o głosie Ojca: „To jest mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie.”     

/s. Antonina Wojdyła CSS/

Niech Duch Święty Pocieszyciel napełnia nas mocą i mądrością.
                         

góra Tabor