Sposób na życie w Duchu Świętym.
16 maja 2014
Bezineresowność Ducha Świętego.
17 maja 2014

Wierzcie Mi…

biblia

V Niedziela Wielkanocna

Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę. Odezwał się do Niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście. Rzekł do Niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. J 14, 1-12

● Ile razy w Ewangelii Pan Jezus mówi do uczniów: „Nie lękajcie się”, a w nich wciąż tyle lęku. Dziś też mówi: Niech się nie trwoży serce wasze. Mówi do nich, do Ciebie, do mnie. Skąd ten lęk? Czego dotyczy?

A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Czy żyję tym oczekiwaniem? Oto Jezus przygotowuje mi miejsce. Mój czas ziemskiego pielgrzymowania jest jednocześnie czasem, gdy Pan przygotowuje mi miejsce. Każdy dzień zbliża mnie do Jego powrotu. Czy Jego tęsknota za mną spotka się z moją tęsknotą za Nim?

Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Czy Jezus jest moją drogą, moją prawdą i moim życiem? Jak to przekłada się na moją codzienność?

Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Czy czasem ten wyrzut Jezusa nie jest skierowany i do mnie i do Ciebie?

Wierzcie Mi… Uwierzyć Słowu Jezusa. Ile razy jeszcze dostrzeżemy w sobie, że nie do końca wierzymy, że tak po ludzku sprawdzamy? Prośmy Pana o wiarę w Jego Słowo. Gdy Bóg mówi…, staje się… Trwając przed Panem uwielbiaj Go za Jego wierność Słowu i proś o wiarę.

s. Agnieszka CSS