20 dni…
11 grudnia 2020
Boże Narodzenie 2020
24 grudnia 2020

„Wigilia dla Ubogich” 2020

Od wielu lat Parafia Mariacka z Siostrami Kanoniczkami Ducha Świętego organizuje Wigilię dla Ubogich. W tym roku przez pandemię nie mogła ona odbyć się w tradycyjny sposób.

18 grudnia wszyscy potrzebujący mogli duchowo przygotować się do Świąt Bożego Narodzenia poprzez spowiedź przedświąteczną i wspólnie przeżytą Eucharystią, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. infułat Dariusz Raś. Po duchowym przygotowaniu odbyła się „Wigilia dla Ubogich”. W klasztorze sióstr duchaczek przy ul. Szpitalnej zostało wydanych ponad 200 ciepłych posiłków wigilijnych, paczek żywnościowych oraz prezentów niespodzianek. Potrzebujący mogli ucieszyć się darami, które przygotowało wielu dobroczyńców.

Dziękujemy wszystkim, którzy otworzyli swoje serca, aby pomóc w organizacji tego wydarzenia, szczególnie: Polskiemu Związkowi Łowieckiemu (Zarząd Okręgowy w Krakowie), Komisji Dian Zarządu Okręgowego PZŁ w Krakowie, bratu Wiktorowi z Towarzystwa Ducha  Świętego z młodzieżą z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Krakowie i z grupy męskiej Projektu Mojżesz. Dziękujemy też tym, którzy wspomogli „Wigilię dla Ubogich” finansowo: Wydawnictwu Rafael, Kurii Archidiecezji Krakowskiej, Zespołowi Charytatywnemu Parafii Mariackiej i Siostrom Kanoniczkom Ducha Świętego.

„Działaj zawsze na korzyść bliźniego.
Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tak tobie czyniono.
Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co ty jesteś winien innym.”

Stefan Wyszyński