biblia
Za natchnieniem Ducha…
2 lutego 2014
biblia
Wy jesteście solą… światłem…
9 lutego 2014

Wokół Ojca Gwidona

Busko Zdrój. Do uroczystego przeżywania dnia Ojca Założyciela przygotowywałyśmy się ze wspólnotą sióstr w Busku Zdroju przez 9-dniową nowennę. Dnia 4 lutego w parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Busku została odprawiona Msza Św. przez ks. proboszcza Tadeusza Szlachtę za Zgromadzenie, o rozwój i nowe powołania oraz za grupy prowadzone przez s. Angelę Handzel. To już rozpoczęta przed kilkunastu laty przez s. Angelę, tradycja uczczenia naszego bł. O. Gwidona.

Namalowany obraz bł. Gwidona znajduje się na terenie tejże parafii, a w czasie święta stanowi wizerunek dla wszystkich zgromadzonych w Kościele jako znak miłosierdzia Boga objawianego przez czyny spełniane wobec bliźnich, które są praktykowane przez członków grupy Gwidonowej. Na koniec ks. proboszcz złożył życzenia i wręczył siostrom oraz grupie okolicznościowy upominek.

6 lutego, w dniu święta naszego bł. Gwidona w naszej zakonnej kaplicy została odprawiona uroczysta koncelebrowana Msza Święta o rozwój dzieł oraz nowe powołania. Mszę sprawowali ojcowie: o. Mirosław Chmielewski (redemptorysta) i o. Jerzy Brusiło (franciszkanin). We Mszy Świętej razem z nami modliła się : s. Małgorzata (szarytka misjonarka) i p. Grzegorczyk (mama s. Ines).

s. Alma Oczkowska CSS