Wolontariaty

Wolontariat "Młodzi Miłosierni"

Wspólnota młodzieżowa Pomocnicy Ducha Świętego powstała w 2014 roku. Prowadzona jest przez s. Gracjanę Pawełczak CSS.

Spotkania odbywają się co piątek o godzinie 19.00. Zazwyczaj poruszane są na nich tematy dotyczące Ducha Świętego, wiary, problemów młodzieży oraz Świętych, którzy mogą być dobrym wzorem do naśladowania dla młodego człowieka.

Pragnieniem młodzieży jest pomoc drugiemu człowiekowi, więc od roku 2016 r. nasza grupa przybrała formę wolontariatu. Duch Święty jest Miłością i Miłosierdziem, tak więc my stawiamy znak równości między Pomocnikami Ducha Świętego a Wspólnotą Młodzi Miłosierni.