SAM 0001
Majowe spotkanie Czcicieli Ducha Świętego
23 maja 2017
biblia
Ja jestem z wami…
28 maja 2017

Współpraca misyjna z Ruchem Maitri

IMG 0623

Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego już prawie od 15 lat otrzymuje wieloraką pomoc poprzez pośrednictwo Stowarzyszenia Ruchu Maitri, który wspiera programy pomocy ubogim prowadzone przez placówki w Bujumbura, Buraniro, Gatara w Burundi.

Osobiście nie miałam okazji tego doświadczyć, bo opuściłam Burundi 19 lat temu z problemów zdrowotnych. Teraz pracuję dla misji na zapleczu jako referentka misyjna Zgromadzenia od 2005 roku. Z radością stwierdzam, że z Ruchem Maitri rozwija się nasza współpraca nie tylko w dziedzinie ADOPCJI SERCA, ale i na każdej płaszczyźnie charytatywnej. Aktualnie ADOPCJĄ prowadzoną przez Ruch Maitri objętych jest 245 dzieci, które oprócz zwykłego finansowego wsparcia często otrzymują też pomoc dodatkową np.: zakup pola, nasion, narzędzi, kozy, krowy oraz zakup ubrania, żywności, czy pomoc przy budowie domu, remontach. Ponadto przez sekretariat misyjny naszego Zgromadzenia indywidualnymi ADOPCJAMI zostało objętych ponad 100 dzieci. Dziękujemy wszystkim Ofiarodawcom, którzy także starają się w różny sposób zaspakajać naglące potrzeby swoich podopiecznych. Zachęcam wszystkich, którzy myślą o podobnej pomocy dzieciom, by skontaktować się z Ruchem Maitri: www.maitri.pl

Trzeba podkreślić, że Burundi, mały afrykański kraj, bardzo biedny i przeludniony – blisko 11 milionów ludności na powierzchni 27 834 km², potrzebuje wciąż pomocy. Od prawie półtora roku kryzys polityczny i ekonomiczny jeszcze bardziej pogłębił biedę i tak już ubogiego kraju. Staramy się wszyscy, zarówno indywidualni ofiarodawcy Misji Zgromadzenia jak również Ruch Maitri wspierać ten kraj. Dziękujemy Ruchowi Maitri za pomoc w dokształcaniu dzieci i młodzieży poprzez dofinansowywanie wielu projektów edukacyjnych: wyposażenie Szkoły Życia i zakup materiałów do pracy. Warto zaznaczyć, że w czasie wakacji 2016 roku w Gatara 1658 dzieci otrzymało pomoc w formie zeszytów, przyborów szkolnych i ubrań, a młodzież w liczbie 224 osób otrzymała możliwość opłacenia szkoły. W dziedzinie medycznej pomoc Ruchu Maitri jest także bardzo cenna: zakup leków, czy innych materiałów (materace) i sprzętów medycznych (np. ultrasonograf), zakup samochodu…. dożywianie chorych…

Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają Ruch Maitri i nasze misje w Afryce!

s. Nulla Romaniec