Jezu, Zmartwychwstanie i Życie moje…
5 listopada 2016
Inscenizacja o Świętym Janie Pawle II
10 listopada 2016

…wszyscy bowiem dla Niego żyją

biblia

32 Niedziela Zwykła

Wówczas podeszło do Niego kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: «Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę». Jezus im odpowiedział: «Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa „O krzaku”, gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest [Bogiem] umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją» (Łk 20, 27-38).

Sugestie do modlitwy Słowem Bożym:

  • Wówczas podeszło do Niego kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania – moja wiara w zmartwychwstanie weryfikuje się nie w nastrojowej poświacie zapalonych zniczy w oktawie Uroczystość Wszystkich Świętych, ale wówczas gdy na sobie doświadczam jakieś konkretnej „śmierci” – straty, porażki, rozpaczliwej sytuacji, gdy pod nogami wali się grunt rozumu, wiary, nadziei. To jakby coś w rodzaju małej próby generalnej przygotowującej nas na godzinę naszej śmierci, kiedy wszystko, co przemija trzeba będzie wypuścić z ręki… Stańmy przed Jezusem Zmartwychwstałym z naszym naturalnym lękiem przed każdym umieraniem, zapraszajmy Go do naszych ciemności, prośmy o wiarę i nadzieję na godziny naszego codziennego umierania i na ostatnią godzinę śmierci…
  • Bóg nie jest [Bogiem] umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją» – ci którzy naprawdę dla Niego żyją, już tu na ziemi doświadczają przedsmaku radości zmartwychwstania. W tej modlitwie oddawaj w szczerości Jezusowi to, co ci przeszkadza żyć naprawdę dla Niego i przez co nie doświadczasz radości życia z Nim już tu na ziemi…

s. Maria CSS