Z matematyką w tle – s. Aleksandra CSS
7 listopada 2013
Migawki z Ukrainy
15 listopada 2013

Wszyscy dla Niego żyją

biblia

XXXII niedziela zwykła C

Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę. Jezus im odpowiedział: Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa “O krzaku”, gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest [Bogiem] umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją. Łk 20, 27-38

  • Jezus im odpowiedział… Jezus chce odpowiedzieć na wszystkie moje pytania. Jakie pytanie dzisiaj Mu ty zadasz? Saduceuszom trudno było uwierzyć w zmartwychwstanie… a Tobie? Kiedy odmawiasz Credo i mówisz kolejne “Wierzę…”, czy tak naprawdę we wszystko wierzysz? Jezus mówi do uczniów: Jakże Wam brak wiary… a oni prosili: Panie przymnóż nam wiary. I Ty dzisiaj powiedz Jezusowi o całym swoim niedowiarstwie… On Ci odpowie…
  • Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych… Umieramy nie tylko fizycznie, ale umieramy też duchowo, moralnie… Czy pragnę żyć, żyć wiecznie, żyć w radości Nieba? Żyć dla Niego?
  • wszyscy bowiem dla Niego żyją… Czyli wszyscy żyją dla Miłości! A ja? A Ty?

s. Pia CSS