Huta w Ustce: Ruah
24 stycznia 2015
biblia
… sprawię, że się staniecie rybakami ludzi
24 stycznia 2015
Wydarzenia z Buska – Zdroju

Busko-Zdrój. Kilka aktualnych wydarzeń z życia naszej wspólnoty.

Busko-Zdrój. Kilka aktualnych wydarzeń z życia naszej wspólnoty.

TRZEJ KRÓLOWIE Z …..KLASZTORU

Uroczystość Objawienia Pańskiego w klasztorze Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego łączy się z piękną, zakonną tradycją przebierania się w „królewskie” stroje i wspólnego kolędowania. W wieczór poprzedzający uroczystość, siostry ciągną losy, które mają wskazać które z nich mają przebrać się za króli. W tym roku płaszcze królewskie i korony założyły : s. Helena, s. Adwenia i s. Damaria. Wędrówka Króli po klasztorze rozpoczyna się w kaplicy. Wszystkie siostry starają się w niej uczestniczyć, chodząc za królami do zakonnych cel oraz pomieszczeń takich jak kuchnia, refektarz, pralnia, suszarnia, rozmównica itp. Przez cały czas wędrówki siostry śpiewają kolędy. „Królowie” niosą ze sobą kadzidło, wodę święconą i kropidło oraz poświęconą kredę. Wszystkie pomieszczenia kropią wodą święconą i napełniają wonią kadzidła. Na drzwiach zostawiają napis: C + M + B 2015 / „Christus Mansionem Benedicat” to znaczy: „Niech Chrystus Błogosławi Ten Dom”. Wędrówka króli kończy się w miejscu rozpoczęcia, czyli w kaplicy zakonnej. „Królowie” klękają i przy szopce betlejemskiej składają swe korony, jako znak, że tylko Jezus jest ich Panem i Królem. W tym roku królowie złożyli wizytę również sąsiadom, ku radości domowników, zwłaszcza dzieci.

WIZYTA DUSZPASTERSKA W DOMU SIÓSTR

W okresie Bożego Narodzenia kapłani przybywają z wizytą duszpasterską do domów swoich parafian, niosąc im Boże błogosławieństwo, życzliwość i dobre słowo. W tym czasie odwiedzają również klasztor Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego, który znajduje się na terenie parafii. Tradycyjnie, 6 stycznia, w Uroczystość Trzech Króli gościłyśmy w naszym domu księży z parafii św. Brata Alberta. W tym roku przybyli do nas: ks. Prałat Marek Podyma, ks. Adam Ślósarek, ks. Adam Wierzbicki, ks. Adam Dziadek, ks. Mariusz Koza- kapelan szpitala. Była modlitwa, śpiewanie kolęd, okazja do złożenia życzeń noworocznych, dzielenie się radościami i troskami przy wspólnej kolacji. Spotkania takie wzmacniają duchową więź i poczucie odpowiedzialności w pracy apostolskiej.

KOLĘDOWANIE NA WYSPIE

Korzystając z zaproszenia ks. Witolda Świądra, w sobotę dn.03.01.2015 roku siostry naszej wspólnoty : s. Alma / przełożona /, s Tarsycja i s. M. Adwenia, udały się na Wyspę, /ok.10 km od Buska – Zdroju/, gdzie znajduje się pustelnia założona przez ks. Witolda, goszcząca różne grupy rekolekcyjne oraz tych, którzy pragną odejść od codziennego zgiełku i zabiegania w atmosferę ciszy, skupienia, modlitwy, piękna przyrody. Tym razem na Wyspie znajdowała się ok. 50 osobowa grupa przyjaciół ks. Witka, którzy w Roku Życia Konsekrowanego postanowili spotkać się z Siostrami Kanoniczkami. Wśród obecnych na Wyspie było dużo osób internowanych w czasie stanu wojennego. Spotkanie z siostrami rozpoczęło się w kościółku znajdującym się na terenie pustelni. Ks. Witold przeczytał wspomnienia z wojska, kiedy to jako młody kleryk – żołnierz po raz pierwszy zetknął się z Siostrami Kanoniczkami. Następnie siostry poprowadziły modlitwę do Ducha Świętego, opowiedziały o charyzmacie swego Zakonu i rozdały tekst Koronki do Ducha Świętego. Zgromadzeni zobowiązali się do modlitwy za poszczególne siostry, losując dobrowolnie ich imiona. Potem odmówiono Koronkę do Bożego Miłosierdzia w intencji wspólnoty sióstr z Buska oraz różaniec, z pięknymi tekstami rozważań w języku archaicznym za wszystkie osoby konsekrowane. Po modlitwie w kościele i adoracji Najświętszego Sakramentu wszyscy udali się na wspólne kolędowanie przy muzyce / skrzypce, akordeon, gitara /, przeplatane fragmentami książki pt. „Stan wojenny i po nim” autorstwa Stanisława Żaka.

SPOTKANIE Z MATKĄ GENERALNĄ

W dniach 30/31 grudnia 2014 r. po raz drugi naszą wspólnotę odwiedziła niedawno wybrana nowa Przełożona Generalna- Matka Maria Estera Kapitan. Zawsze pełna entuzjazmu, zapału i radości. I chociaż spotkanie nie trwało długo, minęło w atmosferze rodzinnej, wzmacniając siostrzane więzy. W imieniu sióstr buskiej wspólnoty s. przełożona Alma złożyła Naszej Matce życzenia noworoczne i zapewniła o pamięci w modlitwie. Matka Estera uczestniczyła również w tradycyjnym zakonnym kolędowaniu sióstr na sali Zgromadzenia, gdzie przy żłóbku Dzieciątka Jezus były przygotowane przez Matkę i s. przełożoną drobne dary / słodkie i duchowe / dla kolędujących sióstr .

MSZA ŚWIĘTA Z SIOSTRAMI

Rozpoczął się Rok Życia Konsekrowanego. Dzięki życzliwości ks. Prałata Marka Podymy, siostry naszej wspólnoty wzięły czynny udział we Mszy św. w pierwszą niedzielę Adwentu, dn. 30 .11.2014 r. w kościele parafialnym św. Brata Alberta w Busku- Zdroju. Po Mszy świętej s. Tarsycja przedstawiła krótką historię Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego, opowiedziała o jego Założycielu –bł. Gwidonie z Montpellier, przybliżyła pracę sióstr w Busku oraz poprosiła o modlitwę w intencji osób poświęconych Bogu.