17670692 1666070486755896 1796937562 o
Konkurs plastyczny „Herb Jana Pawła II”
31 marca 2017
DSCN5770
Marzycielska Poczta
4 kwietnia 2017

Wyjdź na zewnątrz!

biblia

5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU A

Był pewien chory, Łazarz z Betanii, z miejscowości Marii i jej siostry Marty. Maria zaś była tą, która namaściła Pana olejkiem i włosami swoimi otarła Jego nogi. Jej to brat Łazarz chorował. Siostry zatem posłały do Niego wiadomość: «Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz». Jezus usłyszawszy to rzekł: «Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą». A Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza. Mimo jednak że słyszał o jego chorobie, zatrzymał się przez dwa dni w miejscu pobytu. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: «Chodźmy znów do Judei!» (…). Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta rzekła do Jezusa: «Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga». Rzekł do niej Jezus: «Brat twój zmartwychwstanie». Rzekła Marta do Niego: «Wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym». Rzekł do niej Jezus: «Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?» Odpowiedziała Mu: «Tak, Panie! Ja mocno wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat». Gdy to powiedziała, odeszła i przywołała po kryjomu swoją siostrę, mówiąc: «Nauczyciel jest i woła cię». Skoro zaś tamta to usłyszała, wstała szybko i udała się do Niego. Jezus zaś nie przybył jeszcze do wsi, lecz był wciąż w tym miejscu, gdzie Marta wyszła Mu na spotkanie. Żydzi, którzy byli z nią w domu i pocieszali ją, widząc, że Maria szybko wstała i wyszła, udali się za nią, przekonani, że idzie do grobu, aby tam płakać. A gdy Maria przyszła do miejsca, gdzie był Jezus, ujrzawszy Go upadła Mu do nóg i rzekła do Niego: «Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł». Gdy więc Jezus ujrzał jak płakała ona i Żydzi, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: «Gdzieście go położyli?» Odpowiedzieli Mu: «Panie, chodź i zobacz!». Jezus zapłakał. A Żydzi rzekli: «Oto jak go miłował!» Niektórzy z nich powiedzieli: «Czy Ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł?» A Jezus ponownie, okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus rzekł: «Usuńcie kamień!» Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: «Panie, już cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w grobie». Jezus rzekł do niej: «Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?» Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: «Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający Mnie lud to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał». To powiedziawszy zawołał donośnym głosem: «Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!» I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: «Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić!». Wielu więc spośród Żydów przybyłych do Marii ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego” (J 11, 1-45).

Sugestie do modlitwy Słowem Bożym:

  • Siostry zatem posłały do Niego wiadomość: «Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz» – czy jest ktoś w twoim otoczeniu, o kim w ten sposób chciałbyś powiedzieć Jezusowi? A może to jesteś ty sam?…
  • Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej… – przywołaj przed Jezusem to, co „umarło” w twoim życiu, w twoim sercu … co może już cuchnie, nad czym wylałeś morze łez, co do czego nie ma już żadnej ludzkiej nadziei… usłysz te słowa Jezusa jako skierowane do ciebie, jako obietnicę czegoś nowego, lepszego… Bo jeśli Pan nam coś zabiera, to tylko po to, aby dać coś piękniejszego…
  • Jezus zapłakał. A Żydzi rzekli: «Oto jak go miłował!» – czy doświadczyłeś Jezusa, który płacze razem z tobą? Płakać „z kimś” to zupełnie coś innego niż płakać „nad kimś”… Jezus „płacze z tobą”… Jakie uczucia budzi w tobie ta prawda? Wypowiedz je przed Jezusem…
  • «Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!» – w jakim cierpieniu, porażce, rozczarowaniu, uprzedzeniu, kompleksie zamknąłeś się jak w grobie? … w miejsce „Łazarzu” wstaw swoje imię… i usłysz słowa Jezusa jako skierowane do ciebie… co dla ciebie dziś oznacza Jezusowe wezwanie: „…wyjdź na zewnątrz”? Porozmawiaj z Nim o tym szczerze…

s. Maria CSS