biblia
…wrzuciła wszystko…
8 listopada 2015
biblia
…słowa moje nie przeminą…
15 listopada 2015

Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej

„Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę”
Te słowa były dla nas szczególnie ważne 5 listopada 2015r. W tym dniu uroczyście rozpoczęłyśmy pierwszy etap formacji – postulat.

Przygotowaniem do przyjęcia do postulatu był dzień skupienia, w czasie którego mogłyśmy przyjrzeć się drodze, jaką Bóg nas dotychczas prowadził i jeszcze raz odpowiedzieć „tak” na Jego zaproszenie.
Przez miesiąc przyglądałyśmy się i uczestniczyłyśmy w życiu Sióstr, po tym czasie zdecydowałyśmy, że właśnie tutaj chcemy poznawać Jezusa i rozeznawać to, do czego On nas wzywa w naszym życiu. W dzień przyjęcia do postulatu otrzymałyśmy koronki do Ducha Świętego i sukienki, dzięki którym nasza decyzja i wybór stały się widoczne dla innych ludzi. Po uroczystości Siostry składały nam życzenia, przyjęły nas bardzo serdecznie i okazały dużo życzliwości, co i dla nas było dobrym i radosnym doświadczeniem bycia we wspólnocie.
Jesteśmy wdzięczne za cały czas, który tutaj spędziłyśmy, za drogi, którymi Bóg prowadził nas w naszym życiu i chociaż każda z nas z pewnością inaczej przeżyła czas przygotowania do przyjęcia, to wszystkie cieszymy się, że możemy być właśnie tutaj – w Zgromadzeniu Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego i w ten sposób odpowiadać na Boże wezwanie.