Święto Stworzenia Świata i Człowieka
1 grudnia 2014
biblia
Przygotujcie drogę Panu…
7 grudnia 2014

Z modlitwą w szczególnym roku

Kraków. Wspólnota sióstr z Lotniczej rozpoczęła uroczyście Rok Życia Konsekrowanego już wieczorem 29 listopada.

Wraz z księdzem kanonikiem Czesławem Pacem – kapelanem sióstr i z wiernymi świeckimi, którzy modlą się w naszej klasztornej kaplicy, przed wystawionym Najświętszym Sakramentem celebrowaliśmy wspólnie Nieszpory z I Niedzieli Adwentu. W wygłoszonym słowie ksiądz Kapelan podkreślił wyjątkowość powołania do życia konsekrowanego: „Życie osób konsekrowanych jest bardzo specyficzne i zaskakująca jest forma powołania jakie proponuje Pan Bóg człowiekowi na ziemi. Bo powołanie do miłości małżeńskiej jest bardzo czytelne i wypływa z natury człowieka, powołanie do posługi kapłańskiej w życiu religijnym wydaje się oczywistością, powołanie do życia konsekrowanego jest wyjątkową tajemnicą relacji pomiędzy człowiekiem a Bogiem”. Ksiądz Kapelan przypomniał nam również o tym, że „tożsamość osób konsekrowanych przejawia się bardziej w tym KIM SĄ, niż tym co robią”.

Następnego dnia, tj. 30 listopada w I Niedzielę Adwentu, Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz, podczas uroczystej Eucharystii w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II, zainaugurował Rok Życia Konsekrowanego w Archidiecezji Krakowskiej. We Mszy świętej, pod przewodnictwem Metropolity Krakowskiego, uczestniczyło również osiem sióstr ze wspólnoty z Lotniczej.

Na ten Rok siostry w poszczególnych wspólnotach podjęły różne zadania, inicjatywy, zobowiązania i postanowienia. Jednym z naszych postanowień – wspólnoty z Lotniczej – jest wspólne cotygodniowe rozważanie Słowa Bożego, tzw. Krąg Biblijny.

„Wierny jest Bóg, który powołał nas do wspólnoty z Synem swoim Jezusem Chrystusem, Panem naszym” (1 Kor 1, 9) – nie ulega wątpliwości, że te słowa św. Pawła, czytane w Liturgii I Niedzieli Adwentu i na rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego, Pan Jezus kieruje szczególnie do osób konsekrowanych, które przecież dokonały w swym życiu radykalnego wyboru, pozostawiając wszystko by pójść za Nim – czystym, ubogim i posłusznym.

Z woli Ojca Świętego Franciszka, nowy rok liturgiczny, który rozpoczął się 30 listopada 2014r. – aż do 2 lutego 2016r. będzie w całym Kościele Rokiem Życia Konsekrowanego.

s. Aleksandra CSS