Żywa szopka
7 stycznia 2015
Spotkanie opłatkowe „Babickich Słowików”
11 stycznia 2015

…z nieba odezwał się głos…

biblia

Niedziela Chrztu Pańskiego

Jan Chrzciciel tak głosił: Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Mk 1,6b-11

  • A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie… Dzisiaj jest szczególny czas, kiedy powinniśmy wrócić sercem do momentu naszego chrztu. Czas kiedy modlitwą możemy podziękować za kapłana, który udzielał nam tego sakramentu, za naszych rodziców, rodziców chrzestnych. Ale to też czas, kiedy w sposób szczególny przeżywamy wielką tajemnicę dziecięctwa Bożego… kiedy warto przypomnieć sobie, że jestem Dzieckiem Bożym… że jestem ciągle ukryty/a w Bożych dłoniach.
    Podziękuj… zatrzymaj się i zobacz jak otula Cię Boża Miłość!

s. Pia CSS