Zejdź z kanapy!
31 października 2016
ZAMYŚLENIA RÓŻAŃCOWE – Tajemnice chwalebne
1 listopada 2016

Z tradycji naszego Zgromadzenia – Żyć błogosławieństwami

W przededniu Uroczystości Wszystkich Świętych w naszym Zgromadzeniu jest tradycja losowania błogosławieństw. Przygotowane i opracowane graficznie z krótkim zwykle wierszowanym komentarzem leżą rozłożone na ołtarzu. Po wstępnej modlitwie, otwierającej siostry na światło Ducha Świętego, każda siostra kolejno podchodzi do ołtarza losując błogosławieństwo. Gdy spojrzeć na to z wiarą, niejednokrotnie można dostrzec, że otrzymuje się błogosławieństwo aktualne do kondycji duchowej danej siostry. To błogosławieństwo towarzyszy siostrze przez kolejny rok. Jest to impuls do dłuższego zatrzymania się nad nim i odkrycia, że wciąż prowadzi nas Słowo…

Tradycja losowania błogosławieństw przypomina nam, że są one prostą drogą do Nieba. Pokazuje, że Słowo jest żywe, że odczytujemy je w kontekście tego, co przeżywamy. Jest też bezpośrednim przygotowaniem do Uroczystości Wszystkich Świętych, gdy cały Kościół w Liturgii Mszy Św. wchodzi z Jezusem na górę i słucha… błogosławieństw.

 

s. Agnieszka CSS