Bogactwo roku
3 grudnia 2015
Daj by i Syn poznany był
4 grudnia 2015

Z widokiem na Hel

Matka Klara Ludwika Szczęsna, współzałożycielka sióstr służebnic Najświętszego Serca Jezusowego była „obecna” na skupieniu sióstr archidiecezji gdańskiej w dn. 21 listopada br. w Pucku.

To min. tutaj sercanki posługują w charyzmacie zgromadzenia. Spotkanie rozpoczęło się przedstawieniem osoby błogosławionej matki w prezentacji multimedialnej z komentarzem. Następnie siostry włączyły się we wspólne uwielbienie Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie za dar beatyfikacji oraz w dziękczynną Eucharystię pod przewodnictwem ks. bpa Zbigniew Zielińskiego. W homilii padły mocne słowa – wezwanie do daru serca bliźniemu i osobistej świętości. Pytanie biskupa „czy będzie taki dzień, w którym inni zgromadza się w kościele, by dziękować za moją beatyfikację” skłoniło do refleksji nad swoim osobistym życiem z Bogiem. Uroczysta agapa uwieńczyła skupienie dając możliwość rozmów, wzajemnego poznawania i wspólnej radości.