biblia
…Kto z was jest bez grzechu…
13 marca 2016
Dzielimy się naszą radością
15 marca 2016

Zanurzone w Bożym Miłosierdziu

Międzybrodzie Bialskie. Wspólnota Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego w dniach od 28 lutego do 6 marca 2016 r. przeżywała niezwykły „Wielki Tydzień” w promieniach Bożego Miłosierdzia związanych z Peregrynacją Znaków Bożego Miłosierdzia w parafii św. Marii Magdaleny.

W ramach bezpośredniego przygotowania wraz z parafianami siostry uczestniczyły w rekolekcjach prowadzonych przez ks. dr Andrzeja Witko, profesora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Jako autor kilkudziesięciu książek dotyczących św. Siostry Faustyny i kultu Bożego Miłosierdzia w płomiennych kazaniach na podstawie Dzienniczka przybliżał wiernym formy kultu Miłosierdzia Bożego. Są nimi: święto Miłosierdzia Bożego, obraz z podpisem: „Jezu ufam Tobie”, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Godzina Miłosierdzia i szerzenie czci Miłosierdzia. Rekolekcjonista podkreślał, że do istoty Nabożeństwa należy ufność i miłosierdzie wobec bliźnich, które warunkują osiągnięcie obietnic, jakie Pan Jezus przywiązał do konkretnych form tego kultu. Zachęcał do okazywania miłosierdzia poprzez: czyn, słowo i modlitwę. Każdy powinien wykonywać przynajmniej jeden akt miłosierdzia dziennie.

Szczególnym czasem łaski było Nawiedzenie Obrazu Pana Jezusa Miłosiernego wraz z relikwiami św. Jana Pawła II i św. Siostry Faustyny Kowalskiej w dniach 5-6 marca. Siostry czynnie włączyły się w organizowane nabożeństwa, jak: przywitanie Obrazu i Eucharystia na rozpoczęcie Nawiedzenia, Msza św. z udziałem Księży i Sióstr – Rodaków oraz pracujących w Międzybrodziu Bialskim. S. Boguchwała Perlak jako katechetka włączyła się w Modlitwę Uwielbienia prowadzoną przez dzieci oraz przez młodzież.

Siostry Kanoniczki wraz z Siostrami Orionistkami – tutejszymi parafiankami – prowadziły rozważania Drogi Krzyżowej w oparciu o teksty z Dzienniczka św. Siostry Faustyny. Adorowały też Pana Jezusa Miłosiernego podczas nocnego czuwania modlitewnego przysiółków z licznie zgromadzonymi wiernymi. Uczestniczyły w niedzielnej Eucharystii, Godzinie Miłosierdzia i Gorzkich Żalach. Po Mszy św. na pożegnanie Obrazu zakrystianka Siostra Jadwiga Głowacka niosła relikwiarz św. Siostry Faustyny do samochodu-kaplicy.

Był to czas łaski dla całej parafii, doba szczególnego doświadczania Miłosierdzia Bożego przez tych, którzy z wiarą i ufnością zbliżali się do Obrazu, a także z pokorą oddawali cześć relikwiom św. Jana Pawła II i św. Siostry Faustyny. Dla sióstr był to czas „zanurzenia” w miłosiernej miłości Boga, który hojny jest dla swoich oblubienic.
Choć Obraz Pana Jezusa Miłosiernego wraz z relikwiami Apostołów Bożego Miłosierdzia nawiedza kolejne parafie diecezji bielsko-żywieckiej, to spotkanie z Miłosiernym Zbawicielem pozostawiło wewnętrzną potrzebę szerzenia kultu miłosierdzia i okazywania miłosierdzia bliźnim zwłaszcza w przeżywanym Jubileuszowym Roku Miłosierdzia.

s. Irena Drozd

{gallery}miedzybrodzie_peregrynacja{/gallery}