Milito pro Christo – walczę dla Chrystusa
1 marca 2016
Ogarnięci łaską Ducha
3 marca 2016

Modlitwa i milczenie – czas rekolekcji

Kraków, Szpitalna, W dniach od 13 do 21 lutego,  w Domu Generalnym, odbyła się kolejna seria rocznych rekolekcji dla sióstr naszego Zgromadzenia.

Był to II Tydzień rekolekcji ignacjańskich, które poprowadził o. Andrzej Migacz SJ, on też wraz z o. Krystianem Biernackim SJ towarzyszył siostrom na rozmowach. Rekolekcje
w całkowitym milczeniu, ciszy i skupieniu są ważnym elementem naszej zakonnej formacji. Ten tydzień to kontemplacje ewangeliczne oparte na ćwiczeniach duchowych
św. Ignacego z Loyoli, które wprowadzały nas do szukania intymnego spotkania z Osobą Jezusa Chrystusa, wsłuchiwania się w Jego Słowo, aby bardziej Go poznać, pokochać i naśladować. Kontemplując życie Pana Jezusa, Jego nieskończoną miłość do człowieka czułśmy się zaproszone do pogłębienia i ożywienia naszej wiary, naszej zakonnej konsekracji, naszej oblubieńczej miłości i wierności Panu. W ćwiczeniach duchowych uczestniczyło 36 sióstr
z naszych wspólnot z Polski, Ukrainy i Burundii (Afryka). Niech te piękne dni owocują w naszej codzienności, w posłudze Chrysusowi i drugiemu człowiekowi.

s. Edyta Wesołowska CSS