Wielkopostne rozważania: 4 niedziela
14 marca 2015
Jezu, pokaż mi swoją Twarz
16 marca 2015

Tak Bóg umiłował świat …

biblia

IV niedziela Wielkiego Postu

A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu. (J 3,14-21)

  • Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał… Tak miłuje Bóg… A Ty, ja? Bóg daje z miłości do człowieka swojego Syna, a ja co daję Bogu? Jaka jest moja miłość do Niego? Jaki dar składam Jemu? Czy jednak mam coś, czego bym nie otrzymał(a)? Bóg chce Ciebie…

s. Agnieszka CSS

  • …światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło… Jakie jest światło? Przejrzyste, jasne, przenikające, ukazujące piękno… A ciemność? Ciemność jest straszna, zakrywa wszystko, zniekształca, sprawia że każdy krok jest niepewny… Czego jest we mnie, w Tobie więcej: światła czy ciemności? Czy nie boję się zbliżyć do Światła – Jezusa? Czy nie boję się prawdy? Czy jestem przejrzysta/y w tym co robię? Jakie są moje uczynki: pełne światła czy ciemności? Co wnoszę w życie innych ludzi: światło czy ciemność? Co zrobisz by w Twoim życiu było Światło? Jeszcze trzy tygodnie Wielkiego Postu… pozwól by rozbłysło w Tobie Światło Jezusa! Zbliż się do światła!

s. Pia CSS