Powołanie – krok w nieznane
14 listopada 2022
Poświęcenie kaplicy pw. Ducha Świętego
8 grudnia 2022

Zebranie przełożonych

W dniach 18-20 listopada 2022, w domu generalnym Zgromadzenia, odbyło się formacyjne spotkanie sióstr przełożonych. W sesji wzięły udział: członkinie Zarządu, formatorki i siostry przełożone naszych wspólnot w Polsce, Francji, Rzymie i na Ukrainie.

W trakcie spotkanie Eucharystię sprawował i kazanie okolicznościowe wygłosił ks. dr Marcin Kałwik CSMA. Przełożona generalna m. Kazimiera Gołębiowska przekazała aktualne sprawy, którymi obecnie żyje Kościół i nasze Zgromadzenie. Konferencję naukową dotyczącą historii Zakonu Ducha Świętego, a dokładniej jego Założyciela bł. Gwidona z Montpellier, wygłosił doktorant Mateusz Zimny. Natomiast s. Victoria Nakonieczna PDDM zaprezentowała wykład na temat: Budowanie relacji we wspólnocie jako owoc spotkania z Bogiem i ze sobą.

Całość sesji odbywała się w klimacie modlitwy, siostrzanych rozmów i wspólnego rozeznawania, jak pełnić dalej wolę Bożą i żyć charyzmatem zostawionym przez Założyciela.

s. Pia CSS