02
Odeszła do Pana s. Wincenta
3 czerwca 2017
„I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym”
4 czerwca 2017

Zesłanie Ducha Świętego 2017

zeslanie afryka

Słuchajmy Ducha Świętego i idźmy naprzód drogą miłości, miłosierdzia i przebaczenia
(papież Franciszek)

Na dzień Pięćdziesiątnicy pragniemy życzyć,
żeby Duch Święty zstąpił ze Swoimi darami i każdemu udzielił tego,
o czym wie, że jest mu najbardziej potrzebne do dobrego życia i dawania świadectwa Jezusowi Chrystusowi.

 

Niech Jego radość i pokój opromieniają każdy nadchodzący dzień,
a Maryja, najbardziej otwarta na Ducha Miłości, niech uczy wsłuchiwania się w Jego delikatne natchnienia.

 

Zapisz

Zapisz