VENI SANCTE SPIRITUS
6 czerwca 2019
Duch Święty – Paraklet
15 czerwca 2019

Zesłanie Ducha Świętego 2019

zeslanie afryka

„Tchnij na nas Duchu Święty, porywczy wietrze Boga.
Tchnij w nasze serca i spraw, abyśmy oddychali czułością Ojca.
Tchnij na Kościół i pchnij go aż po krańce ziemi, aby niesiony przez Ciebie,
nie niósł niczego innego jak tylko Ciebie.
Tchnij na świat delikatne ciepło pokoju i orzeźwiające pokrzepienie nadziei.
Przyjdź, Duchu Święty, przemień nasze wnętrze i odnów oblicze ziemi. Amen.”
(Papież Franciszek)

W Zesłanie Ducha Świętego, gdy dotykamy tajemnicy Ojca i Syna objawionej w Miłości Osobowej Ducha Świętego, uradowane Jego Obecnością w życiu naszej Rodziny Zakonnej, życzymy by zstąpił, napełnił, przemienił, umocnił, pocieszył, odnowił każdego człowieka.

Niech nasza codzienność będzie życiem według Ducha Świętego i promieniuje Jego owocami: miłością, radością, pokojem, cierpliwością, uprzejmością, dobrocią, opanowaniem, wiernością, łagodnością, czystością, wspaniałomyślnością i łaskawością.

Bądźmy świadkami mocy Jego działania w nas i poprzez nas.